Privacybeleid en cookies

Privacy

Nubedrukken.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. We vinden het dan ook belangrijk dat u weet wat er met uw gegevems gebeurt.

Ons privacybeleid

 • Onze webserver herkent uw domeinnaam en e-mailadres niet bij elk bezoek aan onze website. Alle informatie die u vrijwillig verstrekt, slaan we wel op in onze database. Denk hierbij aan het invullen van het contactformulier of het aanvragen van drukwerkvoorbeelden. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 • Tijdens het bestelproces verzamelen wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit verzamelen wij om het bestelproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Wilt u dat wij uw gegevens verwijderen? Neem dan contact met ons op.
 • nl maakt gebruik van cookies om informatiesessies te registreren, zoals wat u toevoegt aan uw winkelwagentje.
 • Door middel van een SSL certificaat heeft Nubedrukken.nl de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer de URL in de adresbalk van uw browser begint met ‘https://’ in plaats van ‘http://’ weet u dat u in een beveiligde omgeving verkeerd. De ‘s’ staat dan ook voor ‘secure’. In deze beveiligde omgeving wordt al uw informatie gecodeerd verstuurd naar onze server. Ook wordt er nagegaan of de gebruiker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn om eventuele hackers buiten te sluiten.
 • nl heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op het internet.
 • Als u geen nieuwsbrief van ons wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven bij uw registratie. U kunt zich sowieso onderaan in elke nieuwsbrief eenvoudig afmelden. Ook kunt u zich in uw account aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Lukt dit niet, neem dan contact met ons op.
 • Als u uw telefoonnummer via onze website heeft doorgegeven, nemen we alleen telefonisch contact met u op om u bijvoorbeeld te informeren over de bestelling die u heeft geplaatst.
 • Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval nemen wij eerst contact met u op voordat we uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Zo krijgt u eerst inzicht in de wijzigingen van dit reglement en kunt u als u wilt uw deelname weigeren.
 • Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u contact met ons opnemen.
 • Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u dit in uw accountomgeving wijzigen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact met ons opnemen.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. De meeste webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Wij plaatsen de onderstaande cookies:

Google (Universal) Analytics

Google Adwords

Bing Advertising

Visual Website Optimiser

Hotjar

TradeTracker

Juridische gronden en gerechtvaardigd belang

Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw gegevens te gebruiken. We hebben uw gegevens nodig vanwege de afspraken zoals uw aankoop van een product of het recht op garantie. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat doen we om onze klanten de meest optimale en persoonlijke service te verlenen.

Juridische gronden

Uw gegevens hebben we nodig voor:

 • Bestellen
 • Bezorgen
 • Retouren
 • Contact met onze klantenservice

Gerechtvaardigd belang

Uw gegevens hebben we nodig voor:

 • Reviews en klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met onze klantenservice
 • Bezoek van onze websites
 • Contact met onze klantenservice
 • Account
 • Nieuwsbrief en e-mail
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media

Verwerkersovereenkomst

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Om aan de AVG te voldoen moet u kunnen aantonen dat u de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Als u een andere partij inschakelt om persoonsgegevens voor u te verwerken, moet u met deze verwerker een verwerkersovereenkomst afsluiten.